Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

Infectoscab - příbalový leták - možné nežádoucí účinky

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při výskytu závažné přecitlivělosti okamžitě vyhledejte lékaře. V tomto případě nesmíte přípravek Infectoscab již nikdy použít.

Hlášení nežádoucích účinků:

Zdroj: Infectoscab - příbalový leták
Zveřejněno: 20.11.2018SiteMAP