Facebook Twitter Pinterest email tisk

Léky na svrab - lindan

Lindan

Lindan je chlorovaný cyklický uhlovodík, které se užíval jako pesticid. Jeho výroba a použití v České republice je zakázána. V květnu 2009 bylo v Ženevě na 4. konferenci smluvních stran Stockholmské úmluvy rozhodnuto o zařazení lindanu na černou listinu úmluvy o perzistentních organických látkách. V červnu 2015 ho WHO zařadila spolu s DDT na seznam karcinogenních látek.

Z chemického hlediska se jedná o gama izomer hexachlorcyklohexanu. Za běžných podmínek jde o bílý prášek lehce zatuchlého zápachu. Lindan je dobře rozpustný v organických rozpouštědlech a tucích. U lidí vyvolává bolesti hlavy, podráždění sliznic, svalovou ochablost, poruchy jater. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) ho klasifikovala jako možný karcinogen pro člověka (skupina 2B).

V Československu se lindan vyráběl v podniku Spolana Neratovice. V roce 1965 pak bylo zavedeno zpracování odpadů z výroby lindanu na výrobu pesticidu 2,4,5 – T, který pak Československo prostřednictvím podniku zahraničního obchodu prodávalo přes prostředníka na americké letecké základny ve Vietnamu pro míchání Agent Orange.

Zdroj: Léky na svrab
Zveřejněno: 26.3.2019SiteMAP