Facebook Twitter Pinterest email tisk

Léky na svrab - infectoscab

Infectoscab

INFECTOSCAB 5% KRÉM 1X30GM je lék na předpis. Jeho účinnou látkou je permethrin, který patří do skupiny léčiv nazývaných pyretroidy, což jsou látky s antiparazitickým účinkem.

INFECTOSCAB 5 % krém použití

INFECTOSCAB 5 % krém nepoužívejte:Těhotenství

Před použitím jakéhokoli léku se poraďte se svým lékařem či lékárníkem.Kojení

Před použitím jakéhokoli léku se poraďte se svým lékařem či lékárníkem. Z bezpečnostních důvodů by kojící matky neměly kojit pět dní po použití INFECTOSCAB 5% krému.Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval/a, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Důležité informace o některých složkách INFECTOSCAB 5% krému

Cetylstearylalkohol a kyselina sorbová mohou způsobit menší místní podráždění kůže (například kontaktní dermatitidu) při léčbě svrabu.

Masťový základ krému (tekutý parafin, bílá vazelína) může snížit funkčnost, a tím i spolehlivost latexových výrobků (například kondomy, pesary) používaných ve stejném čase.

INFECTOSCAB 5% krém je škodlivý pro všechny druhy hmyzu a také pro všechny živočichy žijící ve vodě, například ryby. Dbejte tedy na to, aby se INFECTOSCAB 5% krém nedostal do akvária nebo terária.Varování

Pouze pro kožní podání! Neužívejte vnitřně. Dbejte, aby se krém nedostal do očí nebo do kontaktu se sliznicemi (do nosu nebo krku), na genitál (pohlavní ústrojí) nebo do otevřených ran.JAK SE INFECTOSCAB 5% KRÉM POUŽÍVÁ

Vždy používejte INFECTOSCAB 5% krém přesně tak, jak vám řekl lékař. Pokud si nejste jist/a, konzultujte svého lékaře nebo lékárníka.

INFECTOSCAB 5% krém je pouze pro kožní použití.

Obvykle postačí jedna aplikace INFECTOSCAB 5% krému.

Opatrně naneste tenkou vrstvu krému na kůži.

Pokud vám lékař neurčí jinak, doporučené dávky jsou následující:

Výše uvedené dávkování je pouze orientační. Skutečné dávky mohou být upraveny podle potřeb jednotlivých pacientů a podle individuální plochy povrchu těla. Například někteří dospělí vyžadují větší množství krému.Jak a kdy byste měl/a používat INFECTOSCAB 5 % krém

Dbejte, aby se krém nedostal do očí nebo do kontaktu se sliznicemi (do nosu nebo krku, na genitál) nebo do otevřených ran. Pokud se tak nedopatřením stane, důkladně místo opláchněte vodou.

Dospělí a děti od 2 let by měli aplikovat krém stejnoměrně po celém těle včetně přední a zadní strany krku, dlaní a plosek. Hlava se může vynechat v případě, že tato místa nebyla svrabem (zákožkou svrabovou) napadena.

Při aplikaci obzvláště pečlivě ošetřete oblasti mezi prsty u rukou a u nohou (rovněž pod nehty), zápěstí, lokty, podpažní jamky, zevní genitál a hýždě.Děti do dvou let

Nejsou žádné odpovídající zkušenosti u kojenců a batolat. Léčba dětí ve věku 2 měsíce až 23 měsíců by se proto měla provádět pod pečlivým lékařským dohledem. V tomto případě by měl být ošetřován také obličej, uši a kůže hlavy. Vynechány by měly být partie kolem úst (krém by mohl být olízán) a kolem očí. Zabraňte dětem v olizování krému z rukou. Podle potřeby oblékněte dětem rukavice.Starší osoby

Starší pacienti (nad 65 let) by měli používat krém stejným způsobem jako dospělí a děti od 2 let s tím, že ošetřena by měla být i oblast obličeje, uší a kůže hlavy. Je třeba dbát na to, aby se krém nedostal do oblasti kolem očí.Jak dlouho byste měl INFECTOSCAB 5% krém používat

Krém se musí nechat na pokožce po dobu minimálně osmi hodin, například přes noc. Aby nebyl ohrožen úspěch léčby, je třeba se v této době vyvarovat koupání, sprchování nebo mytí. Při nutném umytí rukou v průběhu této doby by se krém měl znovu aplikovat na ruce a zápěstí. Totéž platí, pokud si musíte omýt i jiné části ošetřené kůže (hýždě, zevní genitál). Nejméně po osmi hodinách se osprchujte nebo se umyjte vodou a mýdlem.

Za předpokladu, že léčba probíhá podle těchto pokynů, jednorázová aplikace je k úspěšné léčbě obvykle dostačující. Avšak v případě přetrvávající nebo opakované infekce je třeba léčbu po 14 dnech zopakovat.Na co ještě musíte dbát

Každý, kdo s vámi přišel do kontaktu, zejména rodinní příslušníci a partneři, by měli v co nejkratší době navštívit lékaře, který rozhodne, která z těchto osob by se rovněž měla léčit. V případě, že kontaktované osoby nebudou také okamžitě léčeny, hrozí nebezpečí opětovné infekce svrabem.

Dále byste měl/a:

Pokud máte dojem, že je účinek INFECTOSCAB 5% krému příliš silný nebo slabý, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.Pokud jste použil/a více INFECTOSCAB 5% krému, než jste měl/a

Vzhledem k tomu, že přípravek se nanáší zevně, nemusíte mít obavy z předávkování. Pokud ovšem dojde k náhodnému či úmyslnému požití, měl by být co nejrychleji konzultován lékař, který určí další postup.Pokud jste zapomněl/a použít INFECTOSCAB 5 % krém

Naneste krém co nejdříve, abyste dohnal/a zapomenutou aplikaci.Jestliže jste přestal/a používat INFECTOSCAB 5% krém

Obvykle je jedna aplikace INFECTOSCAB 5% krému dostačující. Pokud vám však lékař nařídí opakovanou aplikaci, řiďte se jeho instrukcemi. Jinak by se vaše onemocnění zcela nevyléčilo. V případě dalších dotazů ohledně používání tohoto produktu se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Stejně jako všechny léky může mít i INFECTOSCAB 5% krém vedlejší účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při výskytu závažné přecitlivělosti okamžitě konzultujte svého lékaře. V tomto případě nesmíte INFECTOSCAB 5% krém dále používat.

Běžné (1/100 – 1/10): svědění, zarudnutí kůže, suchá kůže nebo neobvyklé pocity na kůži, jako jsou pocity mravenčení, svrbění, pálení, jsou pozorovány běžně. Avšak takovéto příznaky mohou být rovněž následkem samotného onemocnění. Hydratační krémy a olejové koupele jsou doporučovány jako následná léčba pro suchou pokožku. Svědění a kožní vyrážka (posvrabový ekzém) mohou přetrvávat až čtyři týdny po ukončení léčby. To je způsobeno reakcí na usmrcené původce svrabu. Pokud máte pocit, že po použití INFECTOSCAB 5% krému nemoc přetrvává, informujte o tom před jeho další aplikací svého lékaře.

Vzácné (1/10 000 – 1/1 000): vzácně se objevují bolesti hlavy.

Velmi vzácné (< 1/10 000): velmi vzácně byly v souvislosti s používáním INFECTOSCAB 5% krému hlášeny kožní léze (exkoriace), záněty vlasových váčků (folikulitida) a snížená kožní pigmentace.

Citlivé/alergické osoby hlásily potíže s dýcháním v souvislosti s užíváním látek pyrethrinové skupiny. Frekvence výskytu je neznámá (nelze určit z dostupných údajů). Na kůži se může objevit reakce nesnášenlivosti (kontaktní alergie), která se projevuje svěděním, zarudnutím, puchýři nebo kopřivkou (urtikarií). Tyto reakce se mohou projevit i na místech, která nebyla ošetřována. Může se objevit pocit nutkání ke zvracení (nauzea). Nebyly hlášeny žádné případy zvracení po použití INFECTOSCAB 5% krému, ovšem jsou známy ve spojitosti s jinými přípravky obsahujícími permethrin. Pokud jsou některé z těchto příznaků vážné nebo pokud zaznamenáte jakýkoli neuvedený vedlejší účinek, oznamte tuto skutečnost lékaři nebo lékárníkovi.JAK INFECTOSCAB 5% KRÉM UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte INFECTOSCAB 5% krém po datu použitelnosti, které je uvedeno na obalu za EXP. Toto datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě. INFECTOSCAB 5% krém by měl být použit do 12 týdnů od prvního otevření tuby.DALŠÍ INFORMACE

Co INFECTOSCAB 5 % krém obsahuje: 1 g krému obsahuje permethrinum 50 mg.

Léčivou látkou je permethrin.

Pomocné látky jsou: emulgující cetylstearylalkohol (typ A), tekutý parafin, bílá vazelína, kyselina sorbová, čištěná voda.Jak INFECTOSCAB 5% krém vypadá a co obsahuje balení

INFECTOSCAB 5% krém je bílý krém měkké konzistence.

INFECTOSCAB 5% krém je k dostání v balení: 1 x 30 g, 2 x 30 g, 5 x 30 g, 10 x 30 g, 1 x 60 g, 2 x 60 g a 5 x 60 g. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Infectopharm Arzneimittel GmbH und Consilium GmbH, Heppenheim, Německo

Tento léčebný produkt je schválen v členských zemích EEA pod následujícími názvy:

Zdroj: Léky na svrab
Zveřejněno: 26.3.2019SiteMAP