Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

Infectoscab - SPC - farmaceutické údaje

Farmaceutické údaje

Seznam pomocných látek

Emulgující cetylstearylalkohol (typ A), tekutý parafin, bílá vazelína, kyselina sorbová, čištěná voda

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

Doba použitelnosti

3 roky. Po prvním otevření 12 týdnů.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě.

Druh obalu a obsah balení

Hliníková tuba uzavřená závitovým polyethylenovým uzávěrem.

Velikost balení: 1x 30 g, 2x 30 g, 5x 30 g, 10x 30 g, 1x 60 g, 2x 60 g a 5x 60 g. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky

Držitel rozhodnutí o registraci

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH, 64646 Heppenheim, Německo

Tel.: +49 6252 / 95-7000

Fax: +49 6252 / 95-8844

E-mail: kontakt@infectopharm.com

Registrační číslo (a)

25/168/06-C

Datum první registrace / Prodloužení registrace

3. 5. 2006 / 09. 08. 2010

10. Datum revize textu

6. 1. 2014

Zdroj: Infectoscab - SPC
Zveřejněno: 27.11.2018SiteMAP