Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

Svrab u lidí - důležité upozornění

Důležité upozornění

Při užívání léků proti svrabu by měla být zachovávána tato pravidla:

Při léčbě se mohou vyskytnout vedlejší účinky, jako je nevolnost, bolest hlavy, závrať, otupělost nebo stavy zmatenosti.

Pozor!

Specifická prevence neexistuje, neboť v zásadě může být infekce přenesena na každého z nás. Často se stává, že postižení infekci zjistí až po určité době, a tak přenášejí nemoc na další jedince ve svém okolí, aniž by si toho byli nějak vědomi. I z tohoto důvodu je důležité, aby každý, kdo zjistí své onemocnění, informoval rodinné příslušníky, sexuálního partnera a lidi z blízkého okolí. Pouze tak se dá šíření infekce zamezit. Riziko další infekce je u každého pacienta nezávislé na tom, zda již někdy dříve svrab prodělal. Ovšem ve zvýšené míře jsou ohroženi lidé s oslabeným imunitním systémem, například pacienti, kteří právě prodělali léčbu chemoterapií.

Zdroj: Svrab u lidí
Zveřejněno: 29.11.2018SiteMAP