Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

Infectoscab - SPC - 2. Kvalitativní a kvantitativní složení

2. Kvalitativní a kvantitativní složení

1 g krému obsahuje permethrinum 50 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: 90 mg/g cetylstearylalkohol (typ A), emulgující a 1,2 mg/g kyselina sorbová

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Zdroj: Infectoscab - SPC
Zveřejněno: 27.11.2018SiteMAP